ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties, tenzij anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst.

 

Identiteit van de reisorganisatie:

 

Thema Travel is een handelsnaam van Zon Zee Strand Reizen BV

 

Zon Zee Strand Reizen BV

Griftdijk Zuid 139

6663BE Nijmegen

0031(0)481-746002

 

Bereikbaar

Maandag – Vrijdag 09.00 – 17.00 uur

Zaterdag 10.00 – 14.00 uur

 

E-mailadres;info@ThemaTravel.nl

 

KvK. : 73861790

BTW : NL859690040B01

 

 

Aansprakelijkheid
Alle op ThemaTraverl.nl vermelde informatie is onder voorbehoud van kennelijke (typ)fouten, vergissingen en/of wijzigingen.

 


Aansprakelijkheid voor, tijdens en na het vliegen

Uiteraard worden er alle voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat uw spullen voor, tijdens of na de vlucht beschadigd raken. Wij verzoeken u daartoe alle losse onderdelen, zoals het zitkussen en de voetsteunen, mee te nemen in uw handbagage (dit is extra toegestane handbagage!). Is dat niet mogelijk, dan kunnen losse onderdelen met tape vastgeplakt worden aan de rolstoel. De luchtvaartmaatschappijen vervoeren uw rolstoel onverpakt of in de door u aangeleverde verpakking.
 

Ingeval van schade raden wij u aan om ALTIJD een schadeformulier op de betreffende luchthaven in te vullen en deze eerst te claimen bij de luchtvaartmaatschappij. In het geval dat de luchtvaarmaatschappij geen medewerking verleend kunt u zich tot uw eigen verzekeringsmaatschappij wenden.

 

Aanvullende voorwaarden

De algemene voorwaarden van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zijn als aanvullende voorwaarden altijd van toepassing.

 

Algemeen

Alle genoemde prijzen in onze aanbiedingen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, toeslagen, wijzigingen in BTW tarieven in zowel binnen- als buitenland, alsmede typ-fouten.
 

Indien de naam die op het vliegticket staat NIET overeenkomt met de naam in uw paspoort heeft de luchtvaartmaatschappij het recht u te weigeren. De correcte wijze voor het invullen van het aanvraagformulier voor uw persoonsgegevens is de volgende: eerste voornaam volgens paspoort, volledige achternaam, bij vrouwen de meisjesnaam, correcte geboortedatum.

 

BELANGRIJK: de letter ''O'' komt niet voor in een Nederlands paspoortnummer. U dient te allen tijde het cijfer ''0'' te gebruiken.

 

De kosten voor een nieuw vliegticket of het wijzigingen van persoonsgegevens zijn voor rekening van de passagier en kunnen niet worden verhaald op Thema Travel

 

Per boeking brengen wij € 35,- boekingskosten in rekening. Bij groepsboekingen tot 9 personen rekenen wij slechts eenmaal boekingskosten. Bij het aanvragen van essenties mogen wij essentie- en communicatiekosten in rekening te brengen.

 

 

Animatie

Animatieprogramma’s worden door de verschillende hotels zelf verzorgd. In de verschillende seizoenen (voor-, hoog, naseizoen of winter) kunnen de animatieprogramma’s afwijken. Thema Travel kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden

 

 

Annulering
Mocht u onverhoopt genoodzaakt zijn uw reis te moeten annuleren kan dit enkel tijdens kantooruren van Maandag t/m Vrijdag van 09.00 – 17.00 uur en Zaterdag van 10.00 – 16.00 uur, uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen.

 

Thema Travel hanteert een vaste staffel aan annuleringskosten als gevolg van opzegging van de reiziger.

 

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zal Thema Travel de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

 

bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 30% van de reissom;

bij annulering vanaf de 60 ste kalenderdag kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;

bij annulering vanaf de 31 ste kalenderdag (inclusief) tot de 14 de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 60% van de reissom;

bij annulering vanaf de 7 de bij annulering vanaf de 7 de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag 90% van de reissom;

bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;

bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

 

Bagagetoeslag

Voor het meenemen van ruimbagage wordt een toeslag berekend door de luchtvaartmaatschappij.

Koffer van 15 kg (retour) € 40,- tot € 44,-

Koffer van 20 kg (retour) € 40,- tot € 44,-

Koffer van 25 kg (retour) € 50,- tot € 64,-

 

 

CO2 compensatie.

Per 1 januari 2019 kunt u ervoor kiezen om de CO2-uitstoot van uw reis te compenseren en waardoor u de verantwoordelijkheid neemt om uw  aandeel in de broeikasuitstoot te vereffenen. Zie onze veelgestelde vragen voor meer info.

 

Deel annulering

1. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.

2. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.

3. Voor de sub 2. bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels gelden, zoals hieronder beschreven.

4. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.

5. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

 

Wijzigingen door de reiziger

1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden hiervoor een in de aanbieding vermeld bedrag aan wijzigingskosten per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 kalenderdagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de reisorganisator worden bevestigd.

2. Afwijzing van de door de reiziger gewenste wijzigingen zal door de reisorganisator met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval zijn de annuleringskosten van Speciaal-Reizen van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

3. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-) annuleringwaarop de annuleringskosten van Speciaal-Reizen van toepassing zijn. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd.

 

 

Betalingen

Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient per omgaande een aanbetaling van 30% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan.

 

Het restant van de reissom moet uiterlijk 8 weken voor de vertrek dag (bij eigen vervoerreizen uiterlijk 6 weken voor aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit te zijn van Thema Travel.

 

Indien de overeenkomst binnen 8 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

 

Mocht bij 8 weken voor vertrek de volledige reissom nog niet door Thema Travel zijn ontvangen bent u van rechtswege in verzuim. U zult worden gemaand het openstaande bedrag alsnog binnen 14 dagen te voldoen. Mocht de betaling na deze termijn alsnog uitblijven dan wordt geacht dat u de betreffende reis per deze datum te heeft geannuleerd. Bij niet tijdige betaling bent u over het verschuldigd bedrag vanaf de dag van verzuim wettelijke rente verschuldigd daarnaast bent u na aanmaning verplicht de buitenrechtelijke incassokosten te voldoen.

 

De buitenrechtelijke kosten bedragen maximaal 15% over een reissom van € 2500; 10% over de daaropvolgende € 2500: 5% over de volgende € 5000 en 1% over het meerdere, met een minimum van € 40,-.

 

Creditcard en Bankpas.

Check vóór u op reis gaat of uw creditcard/bankpas wordt geaccepteerd op uw vakantiebestemming. In veel landen heeft u bij creditcardbetalingen uw pincode nodig.

 

 

Diëten
Maakt u gebruik van een speciaal dieet ? Nagenoeg alle aangeboden accommodaties op Thema Travel  bieden de mogelijkheid van speciale diëten (óók vegetarisch). U kunt bij de reservering kenbaar maken dat u een special dieet volgt. Vervolgens zal Thema Travel de luchtvaartmaatschappij en de geboekte accommodatie hierover informeren

 

 

Foto’s

De door Thema Travel op de website en in de catalogus gebruikte foto’s zijn bedoelt om u een algemene indruk van de betreffende hotel accommodatie te geven. Het kan echter goed wel mogelijk zijn dat u een ander interieur en/of badkamer aantreft dan op de foto’s van de website en catalogus. Vaak zijn er bij meerdere kamers in dezelfde hotel accommodatie verschillende inrichtingen mogelijk. Ook bij appartementen hebben wij de foto’s zo gekozen dat u een algemene indruk krijgt van het appartementen complex.. Verschil van inrichting en/of badkamer, anders dan in functionaliteit, kunnen geen aanleiding tot reclamatie zijn.

 

Geldzaken

Het beste is om in plaats van veel contant geld, een credit card of bankpas mee te nemen (afhankelijk waar u heen gaat). U heeft tevens een creditcard nodig wanneer u een auto, camper of villa huurt, dit in verband met de borgsom. Ook wordt in veel hotels om een credit card gevraagd.

 

Garantie geregeld: STO Garant

 

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Speciaal-Reizen gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina .  Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van Speciaal-Reizen op deze website leest u of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant

De werking: Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Speciaal-Reizen, maar aan de derdengelden rekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan [naam onderneming]. Mocht [naam onderneming] voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

 

Informatieplicht

U verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens over uzelf en de door u aangemelde medereiziger(s) die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

U verstrekt de bijzonderheden over uw eigen lichamelijke en geestelijke toestand en die over de door u aangemelde medereiziger(s), die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de reis.

Als u in uw informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat Speciaal-reizen.nl u en uw medereiziger(s) van (verdere) deelname aan de reis uitsluit. In dat geval brengen wij u alle hiermee gemoeide kosten in rekening

Indien u om medische redenen Thema Travel verzoekt om het reisaanbod te wijzigen kunnen hier kosten uit voortvloeien. Thema Travel is niet verplicht aan uw verzoek gehoor te geven. Wordt er echter wel gehoor aan gegeven bent u verplicht alle hiermee gemoeide kosten aan Thema Travel te voldoen.

 

 

Medicijnen

Zorg er altijd voor dat u uw medicijnen in uw handbagage meeneemt, dus niet in de bagage die via de check-in balie naar het laadruim gaat. U dient over een medicijnenpaspoort te beschikken waar de (meegenomen) medicijnen in staan vermeld. Verder raden wij u aan het recept van uw medicijn(en) in het Engels mee te nemen, voor het geval douane- of veiligheidsbeambten vragen stellen over uw medicijnen en/of injectienaalden. Injectienaalden dienen goed verpakt te worden. Medicijnen die koel moeten worden bewaard, kunt u het beste meenemen in koelzakken of vacuümflacons binnen de geldende handbagagevoorschriften.


LET OP ! Er is geen koelmogelijkheid aan boord van de vliegtuigen. Vloeibare stoffen tot maximaal 150 ml per verpakking

 

Minimaal aantal deelnemers

Voor onze groepsreizen hebben wij een minimaal aantal deelnemers nodig om de reis door te kunnen laten gaan. Mocht het onverhoopt voorkomen dat dit minimaal aantal deelnemers niet wordt gehaald, heeft Thema Travel het recht de thema reis te annuleren. De annuleringstermijn van Thema Travel is 15 dagen voor vertrek met uitzondering van reizen korter of gelijk aan 8 dagen, hiervoor geldt een annuleringstermijn van 8 dagen.

 

Reisbescheiden
Thema Travel stuurt u uw reisbescheiden/tickets ca 10 dagen voor vertrek naar u toe. De reisbescheiden/tickets worden enkel verzonden indien alle betalingen voor de betreffende vakantie op onze rekening zijn bijgeschreven.

 

 

Reisdocumenten

Als gevolg van een wijziging van de Europese regelgeving dienen kinderen vanaf 26 juni 2012 over een eigen reisdocument te schikken (ID-kaart of Paspoort) Inschrijvingen in het paspoort van ouders/voogd is niet meer rechtsgeldig.

 

 

Naar welke landen kan ik met de Nederlandse identiteitskaart reizen ?
Met de Nederlandse identiteitskaart (ID-kaart) kunt u naar de volgende landen reizen. KLIK HIERvoor het volledige overzicht.

 

Staat uw reisbestemming niet in de lijst?

Sommige landen accepteren de Nederlandse identiteitskaart als reisdocument zonder formele afspraak met Nederland daarover. Staat uw land van bestemming niet in deze lijst? Dan kunt u contact opnemen met de ambassade of het consulaat van dat land. Daar kunt u vragen of u dat land binnenkomt met de Nederlandse identiteitskaart.

 

Caribische delen van Nederland

Reist u naar de Caribische delen van Nederland? Dan moet u een paspoort gebruiken. Het Caribisch deel van het Koninkrijk bestaat uit:

de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten; de 3 openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze 3 samen heten Caribisch Nederland.

 

Voor alle landen welke NIET in de bovenstaande lijst zijn vermeld bent u VERPLICHT om met een paspoort te reizen.

Reisduur

De reisduur staat altijd in hele dagen vermeld. De aankomst- en vertrek dag tellen mee ! Houdt u hiermee rekening met betrekking tot uw reisverzekering.

 

Reissom

Wij behouden ons het recht voor om, indien de vervoerskosten en/of kosten van verblijf als gevolg van wijzigingen van belastingen en/of heffingen in zowel Nederland of het land van bestemming daartoe aanleiding geven. Verhoging van deze kosten zullen netto aan u worden doorberekend.

 

Rijbewijs

Wilt u op uw vakantiebestemming een auto huren dan dient u over een geldig rijbewijs . Daarnaast vragen veel verhuurders buiten de EU naar een Internationaal Rijbewijs*, een paspoort of ID-kaart en vrijwel altijd een creditcard. Veel verhuurmaatschappijen stellen dat een huurder reeds een aantal jaren in het bezit van een geldig rijbewijs moet zijn, daarnaast hanteren zij een minimum en/of maximum leeftijd.

 

Internationaal Rijbewijs is verkrijgbaar bij alle ANWB-winkels *

 

Sterren bij onze accommodaties

Zoals u wellicht weet worden sterren gebruikt om de classificatie van een hotel en/of appartementen aan te duiden.

2-sterren: eenvoudig hotel

3 sterren: Middenklasse hotel

4 sterren: Luxe hotel

5 sterren: Zeer luxe hotel

 

 

Classificaties in het buitenland zijn niet altijd vergelijkbaar met de Nederlandse richtlijnen.

 

Verzorging

Er zijn 5 verzorgingsmogelijkheden:
Logies (L): enkel overnachting waarbij maaltijden niet zijn inbegrepen
Logies & ontbijt (LO): overnachting mét ontbijt inbegrepen
Halfpension (HP): overnachting mét ontbijt én diner inbegrepen
Volpension (VP): overnachting mét ontbijt, lunch en diner inbegrepen.

All Inclusive (AI); overnachting mét ontbijt, lunch, diner en drank zijn inbegrepen

 

  • Half- en Volpension alsmede All Inclusive begint op de dag van aankomst met Diner en stopt op de laatste dag met ontbijt. Het kan echter voorkomen door wijzigingen in vluchttijden en/of vertragingen maaltijden op de dag van aankomst en vertrek niet kunnen worden genuttigd. Speciaal-Reizen.nl kan hier niet verantwoordelijk worden gesteld.
  • LET OP ! Indien door een fout van de accommodatieverschaffer, dan wel een fout in uw reisbescheiden, er maaltijden worden verstrekt die niet bij de boeking zijn opgegeven, kunnen hier kosten aan verbonden zijn. Deze kosten kunnen niet op Speciaal-reizen.nl worden verhaalt.

 

 

Verplichtingen reiziger

Heeft u een reis bij Thema Travel geboekt dan bent u verplicht tot naleving van alle door of namens de organisator gegeven aanwijzingen. Tevens bent u aansprakelijk voor schade veroorzaakt door uw gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van een correcte reiziger.

 

Mocht u zodanig hinder of overlast opleveren, dat een goede uitvoering van de reisovereenkomst daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijk kan Thema Travel u van (voortzetting van) de reis uitsluiten. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor uw eigen rekening.

 

U bent verplicht eventuele schade aan uw kant te vermijden en/of zoveel mogelijk te beperken.

 

U bent verplicht om uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis van het exacte tijdstip van vertrek te vergewissen.

 

 

Verzekeringen

Een onbezorgde vakantie vraagt om goede verzekeringen. Wij raden u aan uw reis- en annuleringsverzekering bij uw verzekeringstussenpersoon af te sluiten.

 

 

Vliegtickets

Prijs van het vliegticket is o.b.v. prijspeil januari 2020. De luchtvaartmaatschappijen werken met flexibele prijzen, dit betekent wanneer het vliegtuig bijna vol is en/of u korter voor de vertrekdatum reserveert de prijs van het ticket duurder kan zijn. Het prijsverschil zal u bij reservering worden doorgegeven en als toeslag worden berekend.

 

Waarborgsom

Het kan voorkomen dat u ter plaatse een waarborgsom dient te betalen. Deze ontvangt u bij vertrek retour indien er ter plaatse geen gebreken zijn ontstaan.

 

 

WiFi

In het reisaanbod kan worden vermeld dat op de bestemming WiFi aanwezig is. U dient zich te realiseren dat de -constante- werking en snelheid van draadloos internet in het buitenland kunnen afwijken van wat u gewend bent. Werking en snelheid van WiFi op de bestemming is niet gegarandeerd.